Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Данек (жомок)

Данек (жомок)

Денек дүйнөгө жаңы келгеңде жылаңач болчу Эч кандай көрүмү жок, ар ким карап кайдигер өтүп кетет. Бирок ичи тол тура үмүт эле данектин. Ал данек алыс барып, суусу мол, күн ысык, топурагы жагымдуу жерге түпгүп, ошол жерден зор да рак болуп өнүп чыгууну эңсейт. Ооба, анын ичи толтура каалоо, үмүт эле. Ким аны ошондой жерге жеткирет, ким? Эч ким. Баары, чымчык да, карга да, же башка жандык да аны ка рабайт. Баардыгы башка жакка кетишет. Эмне издешет, ким билет. Жылаңач данек бутакта көпкө турду. Ал тажап кетти. Ыйла гысы келди. Күн бүркөлүп, тунук тамчылар көктөнучуп келип тийүүдө.

Асман ыйлап жатат. Жер күлөт. Ый, күлкү аралаш. Данектин жүрөгүндө жаңы сезим пайда болду. Аны өзү да толук түпгүнө элек. Бирок ал дүйнөгө башкача карап калды. Упгул күндөн баштап данектин сыртын эң жука көк ка бык каптады. Кабык күңдөнкүнгө калыңдай берди. Данек да демин ичине алып, жалп эткен желге да, тып эткен там чыга да, учуп жүргөн канаттууларга да ыраазылык, урматтоо менен карайт.

Данектин кабыгы калындап, ал мурдагыдай көпкөк болбостон, аздап агарып калды. Данектин сезимин де кандайдыр таттуулук пайда болду. Күндөр өтө берди, күн өткөн сайын данектин кабыгы ак тан сарыга айланды, сарыдан кызыл боло баштады. Дагы бир жумадай убакыт өттү. Данектин кызарган сырты ого бетер калың тартып, жумшак, таттуу болуп калды. Данек эми сабагынан бошоп, упгул жерге түшүп каламбы деп корк ту. Коркуу жана кубануу аралаш. Данек бекер эле корккон экен. Күңдөрдүн биринде бышкан мөмөнү тумпгугу курч, канаттары күчтүү Чыйырчык келип, тиштеп алып, алыска учуп кетти. Бул убак күзгү бышыкчылык болчу.


Кыргыз