Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ТОКТОСУН САМУДИНОВ. ТРАМПЛИН

Айлыбызга таанымал
Суучул балдар аталып
Бийиги алты метрлик
Трамплин жасадык.

Секиргенде биринчи
Көзүң жумуп түшөсүң.
Ким суу жүрөк болсо эгер,
Калтыратат тизесин.

Тереңине чүмүйбүз
Каз-өрдөктү теңсинбей.
Кайра кайкып чыгабыз
Кадимки эле дельфиндей.

Чыгып трамплинге,
“Бир”, “эки”, анан “үч” дедик.
Шукшурулуп төмөнгө
Сууну карай “күп” дедик.

Кожон деген коңшумдун
Коркоктугу бар эле.
“Жүз үч,
Жүз төрт,
Жүз беш”… деп,
Санап жатат дагы эле.


Кыргыз