Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

МАХМУД КАШГАРИ «ТҮРК СӨЗДӨРҮНҮН ЖЫЙНАГЫНАН»

Түп нусканын өзүнөн
Түлкү өз ийниге урса узуз болор.
Кан иши болса, катун иши калир.
Куш канатин эр атын.
От тесе агиз күймес.
Ирген инресе боту бозлар.

Киши сөзлөшү йилкы йизлешү.
Йагини ашекласа, башка чыгар.
Суй кермегинче этүк тартма.
Тилиң түгмишти тишиң йазмас.
Тевей минип кой ара ара йашмас.
Беш эренек түз эмес.
Күндө ирук йок, бэгдекийик йок.
Ач нэ йэмес, ток нэ темес.
Карга казга өтүнчө бути сынар.
Икки буура ирешур атра көкөгүн йанчилур.
Көккө сагурса, йүзгө түшүр.
Кулан кудугка түшсө,
Кур бака айгир болур.
Атан йүки аш болсо, ачка аз көрүнүр.
Эркеч эм болур, эчкү эти йел болур.
Кош кылыч кынга сигмас.
Күзөкү узун балса элик күймес.
Арпасыз ат ашумас, аркасыз алп черик сыйумас.
Тайак биле таймас, иануг сөзүн бүтмес.
Тикмегинче енмес, тилемегенче болмас.
Ики кочкор баши бир ашичта бышмас.
Кут белгиси билик.


Кыргыз