Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эгемен айтпай кыргызмын

Кут конуп Ала-Тоо жергем,
Кудундан Кыргыз эгемен.
тогултуп самид шеринесин,
Чокусу чыккан эл менен.
Кайрылыи канат кайран журт,
Канчалан муну эңсеген.
Hyp төгуп мына азаттык,
Ну кура салты жараттык.
Дөң сайда чачкын теңсиз калк,
Дөө шаалар менен жанаштык.
Ынтымак эми чайналса,
Ыдырап сайдан адаштык.
Келишией түнкү санаасы,
Кемтилчу Кыргыз баласы.
Элчилик ачып АКШ-тан,
Эгемен демин карачы.
Кармашпай дагы калса эле,
Каймакка толмок чарасы.
Оомалы төкмөк бул дүйнө,
Ооматты берсин ар уйгө.
Ойун зоок кызыйт келип көр,
Орошон Ошум кең Чүйдө.
Азаттык ушул майрамы,
Ал кыкем, бүгүн сөз сүйлө.
Карт тарых ошол колумда,
Калгандай бабам конулда.
Бет алды качыи Бээжинге,
Бешеигин чечей жонунда.
Каплестүү элес үркүндөн,
Кантели жазмыш шорунда.
Кут кылсын азыр замана,
Кубаныи кир жок арада
Эгемен атиай Кыргызым,
Эгинин жыйнан талаада.
Бул дөөлөт Теңир сый кылган,
Бурадар сага мага да.

Булак: Ырга айланган өмүр. Оролбай Бердигулов. 2009, bizdin.kg


Кыргыз