Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

БАЙТЕМИР АСАНАЛИЕВ. КИМИСИ БАЛБАН?

– Мен күчтүүмүн!–деп Мурат,
– Мен күчтүүмүн!–деп Турат.
Ортосунда экөөнүн
Пайда болуп эрегиш,
Чыбык аттар ойдолоп,
Башталды эми эр эңиш.

Мурат тартты Туратты,
Турат тартты Муратты.
Аттарынан кулашты,
Экөө бирдей сулашты.
Карап турган бөбөктөр:
– Ким жыкты?–деп сурашты.


Кыргыз