Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

АМАН ТОКТОГУЛОВ. КӨЛ ЖЭЭГИНДЕ

Мен көлгө элди туурап жылда келем,
Бирок да салалбадым ырга кенен.
Бүгүн-бир көлдүн көркүн жазмак болуп
Белчемден сууга-кирип турган элем.

Аңгыча дал жаныма бирөө келди,
Балжайган кыпкызыл бет–ичкен өңдүү.
“Туалет таппай койдум” демиш болуп,
Түз, эле суу ичине кое берди.

Капыстан болгон ишке кан дүр этти,
Билбеймин айтып ийдим эмне кепти.
А тиги мага карап бир ыржайып,
Көл бетин шалпылдата сүзүп кетти.

Булганып калуучудай качтым суудан,
Карасам жээкке чыгып, тиги тууган
Дардайып суу ичинде эч кебелбей
Чакырып жатат итин жээкте турган.

Күн ачык. Тоолор даана. Көпкөк асман,
Жээк толо жылаңач эл, кактанышкан.
Жарыктык Ысык-Көлдүн кененин айт,
Жаманга, жакшыга да бирдей жаккан.

Кээде сен, Ысык-Көлүм, көк деңизим,
Жакшыга кырсык тарткан кызык көлсүң.
А көрөк сени кордоп сыйлабасты
Түбүңө тартып неге өлтүрбөйсүң!

Жер-сууда кусур бар дейт, ошол чынбы,
Чын болсо кимди каерден кусур урду,
Акмактар булгап, тепсеп, кордоп жатат…
деп менин жиним жаман келип турду.

“Ал сенин пендечилик аксымдыгың,
Мен–деңиз, силер–менде жүргөн чымын.
Кыжылдап өтөсүңөр-кетесиңер
Мен али жашоом керек канча кылым”.

дегенсийт көл мен жакка күлүмсүрөп.
Шыңкылдап, суу чачышып кыздар күлөт.
Жээк толо жылаңач эл. Мен олтурам.
Тигил дос ити экөө сүзүп жүрөт.


Кыргыз