Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

АКБАР РЫСКУЛОВ. МҮНҮШКӨР

Кадырлап балдары бакса да,
калаада сый көрүп жатса да,
камалат мүнүшкөр балконго,
камалып калгансып аскада.
Ээндеп бассам дейт, жетсем дейт
эор токум башына жаздана!

Тарлыктан заманы курганда,
таң атпай сейилдейт бульварда.
Туйгуну тууруна кончу эле
томого колунда турганда.
“Тобо-о!” деп тоо жакка тигилип,
табынат алыскы кырларга.

Сакалы суюлуп жайкалып,
сарсаана жүзүнөн байкалып,
балкондо тан тосот мүнүшкөр
балдардын уйкусун кайтарып.
Кемпири тирилип түшүндө
“Кайталык” дегенсийт, “кайталык!”

Калаага бир кышча батпады,
камакта бүттүбү жатканы?..
Караанын узатып калышты
каргалар караңгы бактагы.
Кар кечип кеттиби мүнүшкөр
кайрылбас туйгунун тапканы?

Кеттиби түбөлүк сапарга
Кемпирдин жанына жатканы?!..

* * *

Катаал кездин кара нанын жеп өстүм,
карапайым курбуларга тең өстүм.
Капысынан каталышкан чыгармын,
кара санап калпты жазган эмесмин!

Кай акындын карап көрбө казалын,
каргашанын берген болот азабын.
Кайдан, качан кантип анан жаралат
кайнаткандар калптын кара казанын?!

Бул жашоого бир гана ирет жаралдык,
Көктеңирден тилегеним–адалдык.
Көрбөй билбей жаңылышкан чыгармын,
көрүп туруп жасабадым жамандык!

Көмөкөйгө калган өңдүү таш туруп,
кейийм кээде тагдырыма жаш туруп…
Жамандыкты жылан деле жасабайт,
Жан адамга кылдым бекен жакшылык?!


Кыргыз