Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Документтерди жоготуп коюу

Документтерди жоготуп коюу

Мамлекеттин жашыруун сыры болгон документтерди жоготуп коюу  администрациялык кылмыш болуп эсептелип, ал үчүн тартип жазасы (сөгүш, эскертүү ж.б.) берилет. Мамлекеттик  жашыруун сыры бар документерди жоготуп коюу мамлекеттик же аскердик кылмыш болуп саналып, уголовный мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жазаланат. Мисалы: Кыргыз ССРинин УКсы боюнча мамлекеттин жашыруун сыры бар документтерди жоготкондук үчүн анын оордук даражасына жараша 1 жылдан 8 жылга чейин (70-ст.), ал эми аскердик сыры бар  документерди жоготкондук үчүн анын жагдайларына жараша 1 жылдан 10 жылга чейин (265-ст., б, в-п.) эркинен ажыратылат.


Кыргыз