Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Дипломатиялык укук

Дипломатиялык укук

Эл аралык укук тармагы мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын ортосундагы дипломатиялык катнашты жөнгө салат. Дипломатиялык укук системасы  дипломатиянын төмөнкүдөй негизги формаларына ылайык келет: бир мамлекеттин дипломатиялык өкүлдүгү аркылуу  башка мамлекеттин аймагында ишке ашырылуучу эки тараптуу дипломатия; конкреттүү маселелерди чечүү максатында башка мамлекетке же эл аралык жолугушууга (конференцияга) атайын миссия жиберүү; эл аралык уюмдардын делегациясы жана мамлекеттердин эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлдөрү же  уюмдардын өздөрү аркылуу ишке ашырылуучу көп тараптуу дипломатия. Дипломатиялык укук 1961-жылдагы дипломатиялык катнаштар жөнүндөгү Вена конвенциясына, 1969-жылдагы атайын миссиялар жөнүндөгү  конвенцияга, ошондой эле ар бир өлкөнүн мыйзамдарына таянат.  Чет өлкөлөрдүн  дипломатиялык өкүлдөрү, ошондой эле элчиликтин жана миссиянын дипломатиялык кызматкерлери, алардын үй-бүлөсү  дипломатиялык жеңилдиктерден пайдаланышат.

Кыргыз