Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Туризм академиясы

Туризм академиясы  –  1997-жылы Кыргызстандагы туризмди  өнүктүрүүнүн  Өк-мөттүк приоритеттүү программасынын чегинде түзүлгөн. Академиянын уюштуруучулары  – Бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм, Кыргыз Республиканын Туризм, спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекет комитети. Акаде-миянын максаты – туризм ж- а сервис чөй-рөсүн башкарууга жана өз мекемесин уюш-турууга жөндөмдүү адистерди даярдоо. «Конок күтүү менежменти» жана «Туризм менежменти» бөлүмдөрүндө ту-ристтик саякат, чет өлкөгө баруу жана чет өлкөлүк туристтерди күтүү,  сервис-тик тейлөө  иштерин уюштуруучу адистерди даярдайт. Академиянын программасында окуу процесси менен бирге респ-дагы жана чет  өлкөлөрдөгү  мыкты делген туристтик сервис   227 мекемелеринде прак-тикадан өткөрүлөт. Академиянын уюштуруучусу жана ректору физика-математика ил-нин доктору, проф. М.Б.Чормонов.


Кыргыз