Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Түргөш тыйындары

Түргөш тыйындары Чүй өрөөнүн-дөгү шаар калдыктарынан (Акбешим, Шишдөбө), көбүнчө Ысыката районун Красноречка айыл  өкмөтүнүн аймагындагы Красноречка шаар чалдыбарын археол. казуу убагында табылган. Түргөш тыйындары колодон жана жезден жасалган. Бул монеталар Үч-Элиг (699–706) Батыш Түрк кагандыгынын он ок элинин каганы наамын (титулун) кабыл алгандан соң  чегилип чыгарыла баштаган,  аверсте «түргөш  – каган» деген жазуулар бар. Акыркы иликтөөлөр Түргөш тыйындарынын сапаты, жасалыш технологиясы кытайлардыкынан кем калбагандыгын тастыктайт. Түргөш тыйындары Суйабда чегилген. Кыргыз Республиканын мамлекет тарых музейинде  сакталууда.


Кыргыз