Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Сүттүүбулак археологиялык эстеликтери

Сүттүүбулак археологиялык эстеликтери – Биздин заманга чейин 1-миң жылдык – б.з. 6–10-к-на таандык көрүстөндөр, аска бетиндеги жазуулар.  Кочкор районундагы Кочкор  – Сарыбулак айылдарынын ортосундагы капчыгайда, Жоонарык суусунун оң тарабындагы секиде жайгашкан. Эстелик 1990-жылы археолог  К. Табалдиев тарабынан белгиленип, 1995–96-жылы КУУнун жана Германия  Археол. ин-нун археологдору казуу иштерин жүргүзүшкөн. Көрүстөндөр тоо этегиндеги үстү  түз секилерде жана Жоонарык суусуна куймасы Сүттүүбулак суусунун боюнда жайгашкан. Секинин үстү айдоо аян-тына айландырылганда түрк элдерине (6–10-к.) таандык көрүстөндөр жана маркумду эскерүү үчүн орнотулган коргончолор жок болгон. Көпчүлүк  көрүстөндөр байыркы мезгилде эле уурдалган. Ошого карабастан, көркөм  өнөр, искусство, тиричилик, согуш  өнөрүн чагылдырган табылгалар арбын. Сүттүүбулак археологиялык эстеликтери – Биздин заманга чейин 1-миң жылдык – б.з. 6–10-к-на таандык көрүстөндөр, аска бетиндеги жазуулар.  Кочкор районундагы Кочкор  – Сарыбулак айылдарынын ортосундагы капчыгайда, Жоонарык суусунун оң тарабындагы секиде жайгашкан. Эстелик 1990-жылы археолог  К. Табалдиев тарабынан белгиленип, 1995–96-жылы КУУнун жана Германия  Археол. ин-нун археологдору казуу иштерин жүргүзүшкөн. Көрүстөндөр тоо этегиндеги үстү  түз секилерде жана Жоонарык суусуна куймасы Сүттүүбулак суусунун боюнда жайгашкан. Секинин үстү айдоо аян-тына айландырылганда түрк элдерине (6–10-к.) таандык көрүстөндөр жана маркумду эскерүү үчүн орнотулган коргончолор жок болгон. Көпчүлүк  көрүстөндөр байыркы мезгилде эле уурдалган. Ошого карабастан, көркөм  өнөр, искусство, тиричилик, согуш  өнөрүн чагылдырган табылгалар арбын.


Кыргыз