Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Солтобай ырчы

Солтобай ырчы

Солтобай ырчы 1834-жылында туулуп, атанган ырчышын бири болуп, 84 жашында 1918-жылы Ысык лөлдүн Жуукусунда өлгөн.

Кыргыз арасында талаш бир ыр бар: Калыгул айткан деп сарбагыш айтат, Арстанбек менен Солтобайын бири айткан деп бугулар айткан. Менин билүүмчө Калыгул менен Солтобайдын бири айткан деп бугулар айткан. Менин билүүмчө Калыкул менен Солтобай айтпастан, Арстанбек айтса керек. Ыры төмөнкү:

Эсиң ооса эчки бак,

Мейли чебич, мейли улак.

Сүтүн ичсең гүлазык,

Эт-майы эң артык.

Уяң тыбыт апаппак,

Киер болсоң ак калттак.,

Чөп жакшысы танбаган,

Көк бетеге, от шыбак.

Эгиндердин жакшысы,

Арпа болот барыдан.

Эрте бышкан ар убак,

Ичип алсаң жармасын.

Талканы чың күл азык,

Суу атасы тонбогон,

Кайнап чыккан таш булак.

Сөз атасы башында,

Кайнап турган кош булак.

Чапсак күлүк минсе бек,

Жылкы атасы чын бурак.

Таап алып өмүрү,

Талыкпастан сылап бак

Адамзаттын досу экен

Ажыраба чынынан

Бирде мырза, бирде кул,

Жакшы жаман элге чак.

Терең, акыл, кең пейил,

Термелбеген элде жок.

Бул жакшысы мата экен,

Кең денеңиз мырзараак.

Мата чепкен Кашкардан,

Чыгып турат алжырап.

Алжыракай болсо да,

Бир жыл киет бозмолоп.

Аксом шалпар кири тон,

Алты ай сайын бир кийип.

Анан кийип таба айт,

Карап калат жалдырап.

Анан эмене кийесиң.

Акылы жок калжырак.


Кыргыз