Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Пишпектеги революциячыл комитеттер

Пишпектеги революциячыл комитеттер  – Пишпек уездиндеги Совет бийлигинин атайын
органдары. 1919-жылы 2-декабрдан 1923-жылы 20-мартына чейин Пишпек уезддик-шаардык ревкому иштеген.
Уездде 10 болуштук жана 92 айылдык ревком болгон. Советтин 2-съездинде (1928-жылы, 15–20-март) Пишпек
уезддик-шаардык ревкомунун ордуна Пишпек уезддик-шаардык аткому кайра калыбына келтирилип
шайланган.

Кыргыз