Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Нигилизм

Нигилизм (лат. nihil  – эч нерсе)  – коомдук турмуштун нормаларын, моралдык принциптерин, маданият мурастарын тануу, жерүү. Россияда И. С. Тургеневдин «Аталар жана балдар» романы (1862) жарык көргөндөн кийин Нигилизм термини кеңири тарай баштаган. 19-кылымдын 60–70-жылдарында Россиядагы реакциячыл демократтарды феодалдык, крепостнойлук укукка жана самодержавиелик түзүлүшкө каршы чыккандыгы үчүн солчул радикалдуу чөйрө жана консервативдүү багыттагы публицисттер «нигилисттер» деп атап, аларга жалаа жабышкан.


Кыргыз