Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргызбайбулуң аска бетиндеги сүрөттөр

Кыргызбайбулуң аска бетиндеги сүрөттөр  – коло, эрте темир доору жана орто кылымдарга тиешелүү  археол. эстелик. Кочкор  өрөөнүнүн Каракүнгөй ай-ылынын чыгыш тарабында жайгашкан. Ритуалдык ырымдарды, жаа менен тоо текелерге, аркарларга аңчылыкка чыккан мергенчилердин, жылкы, илбирс, карышкыр, кыргыз оюуларынын сүрөттөрү  тартылган. 2003-жылы Борб. Азиядагы Америка ун-тинин археол. экспедициясы тарабынан табылган.


Кыргыз