Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргыз кандыгы

15-кылымдын 2-жарымы-16-кылымдын башындагы Түндүк жана Борбордук Теңир Тоодогу кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси. Кыргыздар бул аймактагы могол феодалдарын Кашкарга сүрүп таштап, 15-кылымдын 70-80-жылдары өз алдынча мамлекетти түзүшкөн. Кыргыз кандыгынын түзүлүшү кыргыз урууларынын бир элге биригүү npoцeccинин аяктагандыгын айгинелейт. Кыргыздын чыгышын чектеген О. Сыдыков: «Кыргыз дүйнөгө Мухаммед алейсаламдан 3400 жыл мурда келген» (Тарых Кыргыз Шабдания. Кыргыз санжырасы.

Фрунзе, 1990, 26-б.) деп жазат. Ошондо кыргыздын жаралганына араң эле 4787 жыл болот экен. Б.з.ч 201-ж. эле кытай тарыхчылары калыптанган көчмөн империя «Кыргыз ээлиги» деген саясий-географиялык терминди жазышкан. Кандыкты 1484-1504-ж. Axмед Хан (аны «Алача» деп аташкан), 1504-жылдан Султан Халил Султан (Ахмед кандын уулу) 1514-1516, 1522-1524-ж. Мухаммед Кыргыз (1517-1522, 1524-1533-ж. моголдордо туткунда болуп, зынданда отурган) бийлеген мезгилде бекем мамлекеттик бирикмеге айланган. Кыргыздардын могол кандарына каршы чейрек кылымдай күрөшү кандыкты начарлатып, анын 16-кылымдын ортосунан бытырап, бөлүнүп кетишине алып келген.


Кыргыз