Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Калмак-кыргыздар

Калмак-кыргыздар  – Кытай Эл Республиканын Шинжаң  Автономиялуу облусунда Эмель-Гол Моңгол Автономиялуу округунда жашаган этностук топ. Калмак-кыргыздар кылымдын курамын сарыбагыш, мундуз, баарын, ханзу (кытай), тува, казактар түзөрү аныкталган. Турмуш-тиричилиги, каада-салты моңголдордукуна окшош. Буддизмдин бир тарамы болгон лама динин тутунушат. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча Калмак-кыргыздар кылымдын тили негизинен казак, кыргыз тилинин элементтеринен куралган. Өздөрү ата-бабаларынын бул аймакка мындан 300 жыл мурда келгендигин белгилешет. Алар 17–18-кылымда калмактар (ойроттор) тарабынан сүрүлгөн түрдүү  этностук топтордун аралашуусунан келип чыккан.

Кыргыз