Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Этнология

Этнология (гр. ethnos – уруу, эл; logos – сөз, илим) – антропогенез, этногенез процесстерин, көп кырдүү маданияттын тарыхый этностук формаларын, маданияттын  өнүгүүсүндөгү  этностук факторлорду, этностун өзүн-өзү  таануу  өзгөчөлүктөрүн, этнос аралык коммуникациялардын формаларын, ыктарын, эл аралык конфликттердин чыгышынын себептерин жана аларды чечүүнүн жолдорун изилдөөчү илим. Этнология илим катары 19-кылымдын  1-жарымынан тартып пайда болгон. Этнология Германияда Volkerkunde (Европада жашабаган элдерди жана алардын маданиятын  үйрөнүү), Volkskunde  (немис тилинде сүйлөгөн элдерди  үйрөнүү);  англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдө социалдык антропология, маданий антропология; Францияда Этнология деп аталган.


Кыргыз