Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Этногеография

Этногеография  – этнографиянын жана географиянын бир бөлүгү.  Тиги же бул этностук бирикменин (уруктун, уруунун, элдин, улуттун) азыркы же  өткөн мезгилдеги жайгашуусун, айрым  өлкөлөр менен аймактардын этностук чегараларын тактоону, элдин өсү-шүн жана санын изилдейт. Этногеографияга этностук картография жана этностук демография кирет.

Кыргыз