Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бүбү -Ханым мечити

Бүбү -Ханым мечити

Тимур падышасынын замандашы Руи Гансалис де Клавихонун айтымында, падышанын Индияга болгон жеңиштүү жүрүшүндө тартууга келген 90 пил менен    мечиттин курулушуна чоң-чоң таштарды ташып келишчү экен. Анын мунарасын көк мелжиген асманга, ага кирүүчү жолду саманчынын жолуна салыштырышчу. Каардуу Тимурдун аялы Бүбү-Ханым күйөөсүнө кезектеги жортуулдан келгенче мечиттин курулушун аяктоону көздөйт. Убакыт өтө тар эле. Канайымдын сулуулугуна ашык болгон башкы уста: «Мечит таксырдын келишине даяр болот… Эгерде мага бир өптүрсөңүз»- деген шартты коет. Бүбү – Ханым ага күндөрүн көрсөтүп: «Карачы, жайнаган назик гүлдөрдү. Алар ар түркүн болгону менен бири-бирине такыр окшобогондой туюлат. Бирок бул байкуштарды тебелеп тепсеп сындырса, бири-биринен айырмасы канча? Биз, аялдар дагы ошондойбуз, арасынан каалаганыңды танда», – дейт. Кумар отуна алдырган жаш уста: «Колумдагы эки чөйчөктү карасаңыз. Бирин тунук суу менен экинчисин ак вино менен толтурам. Алар окшош, бирок, бирөөсү мени жалындаган сүйүү отуна алоолонтсо, экинчисине таптакыр кайдыгермин. Сүйүү ушундай», – деп жооп берет. Бүбү-Ханымдын бардык коркутуулары менен шарттары жаш устанын мизин майтара албады. Ал аңгыча Тимур падыша Самаркандды көздөй жакындай берди. Айласы кеткен Бүбү-Ханым устанын талабын аткарат. Ошентип, Тимурдун келишине мечиттин курулушу толугу менен аяктайт. Ал аны кыдырып көрүп: «Мындай көз тайгылткан ажайып керемети ашык болгон адам гана жасай алат. Устанын башын алгыла», -деп буйрук берет. Жасоолдордон жанын сакташ үчүн жаш уста шакиртин ээрчитип мунаранын башына чыгып кетет. Алар качкындардын артынан кууп жетип, жалгыз калган шакиртин кармашканда: «Устага канат бүтүп, алыска учуп кетти», -деп жооп берген. Бүбү-Ханым мунарасы азыр дагы шаар үстүнөн бийлик кылып, ага келгендердин ээсине бийликтин күчүн, сүйүүнүн кереметин салып тургандай сезилет.


Кыргыз