Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бал челекчинин баштап түшкөнү

1895-жылында кан соргуч Шабдан май айында Кичи Кеминге келип, элди жыйып, Атаке элине тийиштүү Уй Булакка приговор жаздырып, иниси Колпаковскийге Караколдо сокур уезди болуп турган бал челек коймокко, арендага 30 жылдык эки теше жер алып берген. Ошондон баштап арендага жер сатыла баштаган. Жер сатуучулар манаптар болду. Көбүнчө болуш болгон манапка жер сатуу кесип болду. Кичи Кеминдеги жердин баарысын Манап Султан Далбай Уулу сатты деп айтууга болот. Султан Далбай уулу. Ун бир теше жерди бир буд балга отуз жылдык арендага саткан күндөрү болгон. Пишкек, Токмоктогу Улуктардан баштап арыз берсе да укпастан балким Улуктун мазасын алып, көбүрөөк арыз берген кыргыз болсо, жазага тартылат деп, улуктар айтып, 1912-жылы эрте көктөм менен
Чоң Кеминге, Ново Россискийге, Кичи Кеминге Самсоновка кыштактары түшө баштады. 1916-жылында Кичи Кеминде 30—40 чамалуу бал челек болгон. Мийзам боюнча 40-50 теше жер болсо мал жайыт, чөп чабышка деген арыздар боюнча дагы канчалык көп жер алып, аныгында Кичи Кемин өзүнө бал челекчи орустун пайдасына өткөн. Жерден ажыраган үчүн жана болуш, манап, залимдер атка минердин чыгымына чыдай албай кедейлер топ-топ болуп, жөө чубап калаага жумуш кылууга баргандары күчөдү.

Бал челекчинин баштап түшкөнү, bizdin.kg


Кыргыз