Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейи

Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейи

Г.Айтиев атындагы кыргыз илими чыныгы материалдык жана рухий байлыгы болуп саналат. Музей уюштуруу 1934-жылы  түзүлгөн. Музейде сүрөтчү С.Чуйковдун эмгеги зор. 1934-жылы С.Чуйков тарабынан мамлекеттик Третьяков галереясынын жана РСФСР музей фондунун XYIII-XX кылымдын аягындагы орус классиктеринин жана  сүрөтчүлөрүнүн 72 түп нускалык чыгармалары алынган. Мамлекеттик сүрөт галереясы расмий түрдө 1935-жылы ачылган. Музейдин фондунда дүйнөлүк классиканын шедеврлер жыйнагы жана XX кылымдын башындагы француз сүрөтчүлөрүнүн  түп нускалык чыгармаларынан кайра жаратылган сейрек факсимильдик репродукциялар коллекциясы бар.

Музейдин көргөзмөлүк иш аракеттери көп түрдүү жана активдүү. Кыргыз сүрөт искусство экспозициясы өтө эле кыймылдуу. Мезгил мезгили менен жаңы табылгаларга алмаштырылып, толукталып турат. Кыргыз  сүрөт искусствосунун баштоочусу С.Чуйковдун  живопистик чыгармалары өзүнчө бир залды ээлейт. Музейде В.Образцовдун чыгармачылык мурасы «Токтогул эл арасында» (1939-1945)  «Кеч» (1948), «Күзгү жайлоо» (1949), Г.Айтиевдин белгилүү эмгектери «Чүй өрөөнүндөгү күз» жана башка чыгармалары орун алган.

Музейдин көп сандаган бөлүмдөрү живопись, графика, скульпторлук, жасалма колдонмо көркөм искусствосунун чыгармаларын консервациялоо, аларды илимий пропагандалоо боюнча иш жүргүзүлөт. Музей кыргыз архитекторлору Д.Ырыскулов, В.Назаров, Ш.Жекшенбаевдин жекече конкурстук долбоору боюнча курулган жана бул долбоор үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болушкан.


Кыргыз