Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ондатр

Ондатр

Ондатр- кемирүүчүлөр тукумунан чыккан анчалык чоң эмес сууда жашоочу айбан. Кыргызстанда 1944-жылдан бери ийгиликтүү түрдө өстүрүлүп жатат. Биринчи жолу 295 ондатр Ысык-Көлдүн чыгыш жээктерине жана Түп селосуна жакын жайгашкан Кара Көлгө кое берилген. Бул айбандар жакшы өнүгө баштады. Мунун өзү эле 1946-жылы көп сандаган ондатрларды Кыргызстандын сууларына жана көлмөлөрүнө кое берүүгө мүмкүндүктөрдү берди.

Ондатр терисин алуу үчүн 1947-жылы кармай баштаган. Азыркы кезде ар жыл сайын ондатрлардын 70 миңге жакын териси даярдалат. Алардын терилеринин жалпы наркы Кыргызстанда даярдалуучу бардык баалуу аң терилердин салыштырма салмагынын 32 процентине жакынын түзөт.

Көп сандаган изилдөөлөрдүн натыйжасында ондатр өсүмдүктөрдү кемирүүчү жаныбар экендиги, анын негизги азыгы сууда, саздарда өсүүчү өсүмдүктөр тростник, камыш, кыйгак, жэкен ж.б. өсүмдүктөр болуп саналары аныкталды.

Ондатр- балыктарды жана моюскаларды өтө зарыл учурларда, тоют үчүн өсүмдүктөр жетишпей калган өмүрүнүн акыркы мезгилдеринде гана жей баштайт. Анчалык чоң эмес көлмөлөрдө ондатр өзүнө ийин казып алып, ошол жерде 2 же кээ бир учурларда 3 жолу 7-8 ден тууйт.  Ондатрдын териси өтө жогору бааланат.


Кыргыз


Метки: