Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Математика илимине салым кошкон окумуштуулар

Математика илимине салым кошкон окумуштуулар

Лейбниц Готфрид Фридрих (1646-1716) Улуу немец окумуштуусу. Философ, математик, физик, юрист, тилчи. Математикалык анализдин түзүүчүсү (Ньютон менен бирге). Математикалык чоң мектептин негиздөөчүсү. Лейбництин идеяларды математикалык логиканын єөнүгүүсүнє олуттуу таасир тийгизген.

Коши Огюстен Луи (1789-1857) Француздук ири математик. Анализге, комплекстик өзгөрүүчүнүн функциясынын теориясына, дифференциалдык теңдемелердин теориясына ж.б. областтарга тиешелүү болгон бир катар теоремаларды далилдеген. Кошинин сиңирген эмгеги – бул азыр классикалык болуп калган функциянын пределинин, үзгүлтүксүздүгүнүн ж.б. аныктамаларын сунуш кылгандыгы жана анализдин курсун иштеп чыккандыгы.

Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм (1815-1897) Математиканын ар түрдүү областындагы классикалык теоремаларды далилдеген немец математиги. Вейерштрасстын эмгектери менен, математикалык анализди негиздөө жана анын иретүү, так теориясын түзүү аяктайт.


Кыргыз