Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Марков чынжыры

Марков чынжыры

XIX кылымдын экинчи жарымынан тартып азыркы мезгилге чейин орус, андан кийин совет математиктери ыктымалдуулук теориясын өнүктүрүү боюнча алдыңкы орунда турушат. XX кылымдын башында А. А.Марков бири-бирине көз каранды чоңдуктардын удаалаштык теориясына негиз салган. Ал «Марковдун чынжыры» деп математика илимине кирген . Жаратылышты изилдөөдө бул теория негизи орунду ээлейт. Марковдун чынжыр теориясынан кийин С.Н.Бернштейн, В.И Рамановский, А.Н.Колмогаров жана француз математиктери И.Фреше изилдеп , өнүктүрүшкөн . А.АМарков ыктымалдуулук теориясы менен көптук теориясы жана чыныгы сандардын функциясы теорияларынын байланышын изилдеп, так белгилеген . Марковдун теориясы төмөндөгүдөй формула менен берилет:


Кыргыз