Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Түшүнүк кат

Түшүнүк кат -  бул кызматтык ишмердик менен байланышкан ар кандай кырдаалдарды түшүндүрүү үчүн кызматкерлер тарабынан мекеменин, уюмдун же ишкананын жетекчисине жазылган расмий иш кага- зы. Түшүнүк кат ошондой эле кызматкер кызматтык милдетин ишке ашырып жатканда туш болгон кайсы бир кырдаалда жумушта эмне болуп өткөнүн сыпаттоо болуп саналат. Кызматтык кат өзүнүн жазылышы боюнча билдирүү жана сыпаттоого окшош болушу мүмкүн. Түшүнүк катта негизинен эмне себептен эмгек тартиби сакталган жок, ошол жөнүндө айтылат. А билдирүү менен сыпаттоодо жетишкендиктер, кемчиликтер, ийгиликтер, каржылык абал жана чарбалык ишкердик ж.б.у. сыяктуулар жазылышы мүмкүн. Түшүнүк кат жетекчинин талабы боюнча жазылат жана анын негизинде кызматкерге жазанын ар түрдүү чаралары көрүлөт.

Түшүнүк кат эки түргө бөлүнөт:
1. Ички түшүнүк кат.
2. Тышкы түшүнүк кат.

Ички түшүнүк кат жаран (кызматкер, бөлүм башчы, жумушчу, студент, окутуучу ж.б.у.с.) тарабынан жазылып, мекеменин жетекчисине даректелет. Бул иш кагазда эмгек тартибинин бузулушунун себептери, жеке кемчиликтер, өзүнүн кызматтык милдетине жоопкерсиздик мамиле (ишке кечигип келүү, себепсиз жумушка келбей калуу, тапшырманы өз убагында аткарбоо, баш ийбөө ж.б.у.с.) жана ушундай абалдын себептери түшүндүрүлөт. Зарыл учурларда бекемдөө үчүн түшүнүк катка зарыл иш кагаздары тиркелет. Мындай түшүнүк кат жөнөкөй кагазга кол менен бир нускада жазылат.

Ички түшүнүк каттын маалымдаректери:
1. Түшүнүк кат кимге багытталса ошол мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы, анын аты-жөнү.
2. Иш кагазынын авторунун аты-жөнү, кызматы.
3. Иш кагаздын аты (түшүнүк кат).
4. Текст.
5. Тиркеме (зарыл учурда);
6. Колу;
7. Түшүнүк кат жазуучунун аты-жөнү;
8. Жазган күн, ай, жыл болуп саналат.

Тышкы түшүнүк кат мекеменин атайын бланкына жол-жоболош турулат. Бул катта уюмдар ортосундагы ишмердикке байланышкан ар түрдүү маалыматтар берилет. Тышкы түшүнүк каттын өзгөчөлүгү мына ушунда.
Тышкы түшүнүк каттын маалымдаректерин төмөнкүлөр түзөт:

1. Мекеменин бланкынын маалыматтары (мекеменин толук аталышы, герб, эмблема ж.б.у.с.).
2. Бул түшүнүк кат кимге жазылса ошол мекеменин аталышы, жетекчисинин аты-жөнү.
3. Текст.
4. Тиркеме (зарыл болсо).
5. Түшүнүк каттын авторунун аты-жөнү, кызматы.
6. Жетекчинин колу.

Бланк басмаканадан басылган болсо, каттын жазылган күнү көрсөтүлбөйт.
Тышкы түшүнүк кат мекеменин айрым бөлүмдөрү жумушта ар түрдүү кырдаал, кырсык болуудан пландык иш чаралар аткарылбаган учурларда жазылат. Мындай иш кагаз машинкада же компьютерде даярдалат.

№85 орто мектептин деректири
Карамолдоев Нурланга
физкультура мугалими
Бейшекеев Нурландан

Түшүнүк кат

Меншаардан алысжашаганыма байланыштуу транспорт өз убагында каттабагандыктан, 2004-жылдын 29-сентябрында өзүмдүн үчүнчү сабагыма 15 мүнөт кечигип келдим. Мындай иш мындан ары кайталанбайт деп ишендирем.

(колу)                                Н.Бейшекеев
күн, ай, жыл.

Источник – bizdin. kg


Кыргыз