Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Акт

Акт – аныкталган факт, окуя, аракеттин тууралыгын ырастаган иш кагазы. Мисалы, курулуп бүткөн курулушту кабыл алуу мүлктөрдүн эсеби, каражат суммасы жана сатуудагы товарлар, техникалык кароодо автомобилдин абалы ж.б. у.с. Ошондой эле анда ар түрдүү кырдаалдар чагылдырылышымүмкүн: мекеменин кандайдыр-биржумушунун бүтүшү же бүтпөшү, бир ишканадан экинчиге кандайдырмүлктүн өткөрүп берилиши, иш кагаздарды кабыл алуу ж.б. Бул аракеттердин баары ага юридикалык күч берүү үчүн актыланат. Актылар эреже боюнча жогорку уюмдардын же жетекчинин буйругу менен бекитилген комиссия тарабынан түзүлөт. Акт түзүүнүн себептери ар түрдүү болушу мүмкүн, буга актынын ар түрдүүлүгүнүн көп сандары кирет:

1. Кадр маселеси боюнча жумушка алуу актысы.
2. Каржылык акт.
3. Соодада тартип бузуулардын актысы.
4. Үйдүн абалын кароо жана текшерүү боюнча акт.
5. Бугалтерияда кассалык накта акчаларды текшерүү актысы.
6. Товар сатып алуу актысы.
7. Эсеп (чыгаша) актысы.
8. Техникалык кароо актысы ж.б.у.с.

Жогоруда көрсөтүлгөн актылар ар түрдүү турмуштук кырдаал- дарда түзүлгөн иш кагаздарына кирет. Ушуга байланыштуу актыда карала турган көп маселелер бар, акт татаал иш кагаздарынын категориясына кирет. Ошондуктан актыда көп маалымдаректер колдонулат. Актыда колдонулган маалымдаректер:

1. Мекеменин, уюмдун аталышы.
2. Иш кагазынын аталышы.
3. Акт түзүлгөнкүн.
4. Акт түзүүнүн себептери.
5. Иш кагазынын тексти.
6. Тиркеме.
7. Даярдалган актылардын саны, кимге таратылып берилди.
8. Биринчи жактардын колдору.
9. Биринчи жактардын кызматтары.
10. Акт түзүүчүлөрдүн аты-жөндөрү.
11. Экинчи жактардын кызматтары.
12. Экинчи жактардын колдору.
13. Экинчи жактардын аты-жөндөрү.
14. «Күбөлөр» (алфавит боюнча).
15. Күбөлөрдүн колдору.
16. Күбөлөрдүн аты-жөндөрү.
17. Актылардын бекитилгендиги жөнүндө белги.
18. Жетекчинин кызматы, колу.
19. Иш кагазынын бекитилген күнү.

Иш кагазынын өзгөчөлүгүнө жараша актыда жеке маалым даректер жок болушу же башка менен алмаштырылышы мүмкүн. Төмөндө бугалтериянын кассасын текшерген актынын үлгүсүн келтиребиз.

Бекитемин
Бишкек шаарындагы
«Азат» кичи ишканасынын
деректири
_______________ С.Бугубаев
(колу)
күнү, айы, жылы

Акт

Бишкек шаарындагы «Азат» кичи ишканасынын кассасын 2004-жылдын 9-сентябрында текшерүү жөнүндө
Негизи: Бишкек шаарындагы «Азат» КИнин деректири С.Бугубаевдин 05.09.04-ж. № 102 буйругу

«Азат» кичи ишканасынынкассасынтекшерүү жөнүндө курамында: төрагасы – «Азат» кичи ишканасынын башкы эсепчиси К.С.Тыныбеков, комиссиянынмүчөлөрү:
1. пландоо бөлүмүнүн адиси Э.Б.Барктабасова,
2. эсепчи А.А.Акматов,
3. кассир Б.Т.Узаков болгон комиссия түзүлдү.

2004-жылдын 8–9-сентябрынын аралыгында комиссия «Азат» кичи ишканасынын кассасын текшерди жана аныктады:

1. Кассада акча каражаттарынын нактасы – 15146 (он беш миң бир жүз кырк алты) сомду түзөт.
2. Бул сумма кассалык китеп боюнча бар болгонуна туура келет. Кассада башка баалуу кагаздар табылган жок. Бул, кайрадан эсептөө туура.
Кассанын чыгаша китеби ишкананын акчасын сактоо эсеби жөнүндөгү жобого ылайык.

2 нускада түзүлдү.

Комиссиянын төрагасы (колу) К.С.Тыныбеков
Комиссиянын мүчөлөрү (колу) А.А.Акматов
Э.Барктабасова
Б.Т.Узаков

Булак:bizdin.kg


Кыргыз