Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Файл менюсун түзүү

Файл менюсун түзүү

Башка программалык продуктулар сыяктуу эле WINDOWS системасында иштөөчү программаларда да жумуш Файл менюсунан башталат. Жаңы документ түзүү Новый буйругунан башталып, анын аткарылышы ар дайым Параметры документа буйругунун диалогдук терезечесин экранга чыгарууга алып келет. Ал терезечеден кагаз форматын, орентациясын (багытын), эки же бир тараптуу верстка, бет параметрлерин ж.б. тандап алуу сунуш кылынат. Версткалоо тартиби бир тараптуу болсо, анда кагаз макетинин төмөнкү сол бурчунда бир гана «П» (правый) белгиси, ал эми эки тараптуу болсо «Л» (левый) жана «П» белгиси орнотулат. Открыть буйругу мурда версткаланып, сакталып коюлган ал эми последние публикации буйругу акыркы (жакынкы) күндөрдө каралып өткөн документтерди ачуу үчүн колдонулат. Калган кийинки үч буйрук (Закрыть, Сохранить, Сохранить как…) WINDOWS системасынын башка программаларындагы буйруктар сыяктуу иштейт. Бир гана айтып кетчү нерсе, Сохранить как… буйругунда документти PAGE MAKER системасынын мурунку верциясынын форматында сактоо мүмкүнчүлүгү да бар. Файл менюсунун калган буйруктарынын кээ бир параметрлерин өзгөртпөй программа сунуш кылган абалда калтыруу


Кыргыз