Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

МЕНИН МЕКЕНИМ

МЕНИН МЕКЕНИМ

Ар бир адамдын өз мекени бар. «Мекен» деген сөз кыргызда  атабабанын жери, туулупөскөн дегенди билдирет. Ал, албетте, бүт эле гүлбакча эмес. Мен азыркы дүйнө жөнүндө кеңирирээк сөз кылардан мурда өзүмдүн өмүр  башатыма ой жүгүртөм. Абдан сагындырып, бир көрүүгө куштарланткан Талас жергемди, аккарасы аралаш жаткан өз келбетинде көз алдыма элестүүгө аракеттенем.

Эгер мен аалам койнун аралаган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ойлончу болсом, сөзсүз, аны өз айылым Шекердин образы аркылуу элестетерим бышык. Анткени менин башатым ошо  Шекер. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Упгул жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш тааныгам, өз тагдырымды тапкам. Ата Журт деп аталган туулупөскөн жердин тирлик тартиби, салтсанаасы, ыр, жомогу, жаратылышы, абасы  бүткүл турпаты адамдын Адам болуп калыптанышында жана өз тагдырына ээ болуусунда зор таасири бар экендигине бекем ишенемин.

Биздин айылдын абышкалары ар бир баладан: «Кана, жети атанды айт!»  деп катуу талап менен сурашар эле. Элдин акылэс мурасы да, муундардын байланышы да мына ушуга негизделген.

(А.Ч.)


Кыргыз