Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эне. Эне – үй-бүлө куту

Эне – үй-бүлө куту

Эне үйдүн  куту. Баланын,  үйбүлөнүн бактысы. Турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп, чоңойткон балдары үчүн өмүр бою кам көрөт.

Эне
Эне

«Карга сүйөт баласын аппагым деп, кирпи сүйөт баласын жумшагым деп»  дегендей эне үчүн бала дайым жаш. Уулу эрезеге жетип  ата болсо да, кызы бойго жетип  эне болсо да, эне алар үчүн кам көрүп жанын курман кылууга даяр. Ал эми бала үчүн эне чоң бакыт.

Эне үйдө бир минута жок болсо үйдүн куту уча түшкөнсүйт. Эшикке кирип чыгып тезирээк эле келишин күтүп тынчсызданасың. Алыстан карааны көрүнгөндө алдынан утурлай чуркап тососуң. Алыста жүрсөң «азыр эле канатым болсо энеме учуп же тип бек кучактаар элем. Тээ алгачкы жарык дүйнөгө келген күндөн берки тааныш болгон жыпар жытынан искеп-искеп алар элем» – деген ой келет.

Энелер — нарк-насилдүү, оор басырыктуу, айкөл адамдар. Дени сак улут эне аркылуу калыптанат. Саламаттык, бейпилдик, токтоолук энелер аркылуу келет. Ошоң үчүн «эне таманы турган жер — бейиш» дешкен эмеспи акьшман бабалар. Эне мээримине, аруулугуна эч нерсе тең келе албас, анткени эне адамзаттын башына түшкөн кыйынчылыкты жер сыяктуу кебелбей көтөрүп келет.

Кыргыз элинин наркнасилин, каада-салтын жүрөгүндө кыттай сактаган, карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн апаларды ким билбейт! Алардагы ички маданият, табигый жөнөкөйлүк кимди гана суктандырбайт! Ылайым, Каныкей, Курманжан, Толгонай сыяктуу энелерибиз эл ичинде аман болсун. Дайыма бар болуңуздар, касиеттүү энелер!


Кыргыз