Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Балдар биздин бактыбыз

Балдар биздин бактыбыз

Балдар мамлекеттеги өзгөчө эл.Алар биздин зор бактыбыз. Ошондуктан бизге, ал балдардын тарбиячыларына, биринчиден мына ушуга байланыштуу кандай проблемалар келип чыгаарын билишибиз керек. Экинчиден стулда отурган балдар кадимки эле алты жаштагы же ошол сыяктуу эле балдар эместигин толук көңүлгө алуу менен ишти башкачараак жүргүзүү зарыл. Үчүнчүдөн, өзүбүздүн педагогикалык ой – пикирлерибизди жана аны менен шартталган окутуунун, тарбиялоонун жана эң башкысы, 3-4 жаштагылар менен алака – мамиленин формаларын жана методдорун аныктап алышыбыз керек.

Биз, 3-4 жашар балдардын мугалимдери, инсандык кандай сапаттарга ээ болууга тийишпиз? Эмесе ошолордун ичинен мага эң башкысы катары: биринчиден, биз кең пейил адам болуу менен балдарды ошол   турпатында сүйө билүүбүз керек. Шогубу же элпеги, зээндүүсүбү же орто заарыбы, жалкоосубу же аракетчилиби, баарын бирдей сүйүүгө тийишпи

Балдар  ырлары

Кыргыз ырларынын балдар жана өспүрүмдөр үчүн педагогикалык багытын да згөчө белгилөө керек. Ар түрдүү курактык топтор үчүн жана алардын түшүнүү жана адабий чыгармаларды кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүнө жооп берет.     Үй – бүлөлүк жана мектепке чейинки тарбия жана билим берүүдө элдик оозеки чыгармачылык менен катар эле мектепке чейинки курактагы балдар үчүн кыргыз жазуучуларынын чыгармалары чоң мааниге ээ.         Кыргыз балдар адабиятынын тарыхында балдар үчүн мыкты чыгармаларды жараткан белгилүү жазуучулар менен акындардын ысымдары жазылып калган.

Алар: Аалы Токомбаев, Касымалы Баялинов, Алыкул Осмонов, Омор Султанов, Сооронбай Жусуев, Турар Кожомбердиев, Абзий Кыдыров ж.б. Булардын ырларынын тематикасы да ар түрдүү. Буларда жүрүм – турум, этика эрежелеринен баштап,   жашоо – турмуштун бардык жактары мекенди сүйүү, жаратылыш менен шайкеш болуу, эмгекчилдик жана билимге умтулуу чагылдырылган. Эне тилин сүйүүгө  багыт берүүчү мисалы  Алыкул Осмоновдун «Эне -   тил» деген ырын келтирүүгө болот.


Кыргыз