Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

АКЫЛДУУ ДЫЙКАН

Дыйкан хандын астына келип отурду. Хан дыйкан-ды кекетип:

— Менин акмак экенимди сен билген экенсиң, бил-гич болсоң, кудай кайсы жерде турат, айтчы,— дейт. — Ханым, мен ушул кебетем менен сизге акыл үйрөтүп, кудайдын кайсы жерде турганын айтсам, кусур уруп кетет. Сиз менин кийимимди кийип, кечирим сурап ти-зелеп туруңуз, мен сиздин кийимиңизди кийип, тагы-ңызга отуруп, хан болуп туруп анан айтайын. Болбосо ушул кейпим менен кантип айтам,— дөди. Хан макул болуп, кийимин чечип берди да, өзү айыптуу киши бо-луп, тизелеп отурду.

Дыйкан хандын кийимин кийип, тагына отуруп, жигиттерди чакырды. — Ушул убакка чейин акмакты таппай жүрөсүңөр, мындан артык акмак болчу беле, алып барып, акмактын башын кескиле! — деди. Көпкөн жи-гиттер башка сөздү уксунбу, ханды желкелеп барып, ба-шын кесип кумардан чыгышты.

«Ойлобой сүйлөгөн, оорубай өлөт»,— деген эл мака-лындагыдай, элдин башын айланткан эси жок хандын башы кесилип, дыйкан элине хан болуп, акыл менен журт сурап өзү да жыргап, эли да жыргап-куунап жа-тып калган экен.


Кыргыз