Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кетти Залкар…

Кетти Залкар…
(СССРдин Эл артисти Капар Медетбеков агама)
07.11.1930 – 25. 06. 2012-ж.ж.

2011 – жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атайын чечими менен СССРдин Эл артисти Капар Медетбековдун ысымы Талас областык драма театрына ыйгарылды. Учурда театр Капар Медетбеков атындагы Талас областык драм театры деп аталат.
Элине эбегейсиз эмгектерди жасаган, залкар артист, Куттуу сахнанын Алпы, СССРдин Эл артисти Капар Медетбеков 2012 – жылдын 25 – июнда 82 – жаш курагында дүйнөдөн кайтты.

Кетти Залкар,
Баарын таштап дүйнөңө.
Эч ким калбас,
Устун болуп дүйнөгө.
Учурунда түбөлүктүү сезилген,
Калат тура театр да дүйнөдө.
Дүйнө! Дүйнө!
Дүйнө… дүйнө… оо, дүйнө…
Кетти пендем,
Кетти кыйбай сүйлөнө…

Жаны дагы ,
Жашоосу да, баарысы.
Сахна болчу,
Ары дагы, намысы.
Улум улам,
Бийиктикке кол жетип…
Эмгек терин,
Төгүп келген жан ушул.
Кылчайганын…
Сахна дагы сездиби?..
Сен кайда?! – деп,
Бир силкинип кеттиби.
Жер термелди,
Сахна кошо термелди.
Муңду созду,
Ар бир баскан жерлери.

Чоң артистин,
Баскан изи дешчү эле.
Чоң ой басып,
Абам шашпай кетчү эле.
Аны жандап,
Бирге баскан кездерде.
Менин дүйнөм,
Эл артисттей! – сезчү эле.
Азыр ар бир,
Кадамдарды санаймын.
Капар абам,
Келаткандай караймын.
Сиз таптаган,
Артисттерди көргөндө.
Залкарым! – деп,
Ар ишиңди баалаймын!

Ар күн эрте,
Театрдын алдында.
Иштер көп! – деп,
Айтчу элеңиз алдыда.
План! План!..,
40 – жылдап Нарынды.
Маскөө, Кавказ…
Сүйрөп келдиң алдыга.
Сиз таптаган,
Канча, канча артисттер.
Эмгегин да…
Эл артисти алды аба.
Аба, аба…
Байке дебей аба деп.
Бизде байке,
Бул Нарындан калган кеп.
Эми таштап,
Байке, аба, баарысын.
Залкарым! – дейм,
Сөздүн тандап маңызын.
Залкарым! – деп,
Кантип айтпайм абаке.
Сен калтырган,
Эмгектериң чоң себеп.

Сиздер барда…
Толуп турчу дүнүйөм.
Кең Нарындын,
Сахнасында жүрдүм мен.
Бирде атам, бирде агам,
Каары катуу кайната.
Бирге ойноп,
Бир сахнада күлдүм мен.
Түз жүр! – деген сөздөрүңдү,
Кыт куйгандай,
Көңүлүмө түйдүм мен.

Ыраазымын,
Айткан акыл, насаатка.
Уккан киши,
Улуу тоону ашат да.
Алмаз экөөң,
Алпештедиң баладай.
Устатынан,
Шакирт бир күн ашат да.
Жаратканым,
Жазбай берсе энчисин.
Ошол шакирт,
Устат оордун басат да.

Чыгармачыл,
Тагдыр бизди кошкону.
Бир сахнабыз,
Бир үйгө да окшоду.
Кеткен кезде,
Он экибиз Нарындан,
Кутту сахна,
Ошондо бир жоктоду.
Мында келип,
Кайра баштар кошулду.
Сахна! Сахна!
Бийик обон созулду.

Кеңеш эже, Бакы аба,
Алмаз, Тома, Калыбек,
Замирабыз дагы бар.
Таалай, Турду, Турганы,
Азат, Сайра, Батмалар,
Жеңем баштап, баары бар.
Оо, бир чоң үйдүн,
Балдарындай басчу элек.
Эски ооруу калмак беле…
Мында дагы,
Капар агам өзү баштап,
Аста артисттерди таптап,
Жыртык, тешиктерди…
Билгизбей, бир – бирине чаптап.
План! План! План! – деп,
Мында да чаңып жатчу элек.

Эми…
Эми сиз жоксуз да ээ?..
Сыртта дагы өкүрүк.
Нарын… нарындыктар…
Артисттер келди өкүрүп.
Көшөгөнүн артында,
Жатканың ай суналып.
Артисттериң келип жатат,
Өңдөрү суз кубарып.
Талас, Кең Чүй, Ысык – Көл,
Нарын, Бишкек, Ош, Чүйүң…
Чоң артист! – деп, атың уккан,
Жалпы кыргыз, эл – журтун,
Коштошуп жатты, Залкарым!
Бутуң жеткен, баардык сахна…
Боздошуп жатты – Залкарым!
Кандай дешсе баарысы,
Окшошуп жатат – Залкарым!
Кут төгүлгөн Шекериң да,
Коштошуп жатат – Залкарым!
Анан саамга томсоруу…
Бири бирин сооротот,
Эмгегин айтып Залкардын!!!

Атың калган театр,
Куттуу болсун – Залкарым!
Адам изи үзүлбөй,
Журттуу болсун – Залкарым!
Уучуң сенин кур эмес,
Урматтуусуң – Залкарым!
Кыргыз барда кылымга,
Кымбаттуусуң – Залкарым!
Улуу Манас чокудан,
Канат жайган – Залкарым!
Театрдын дүйнөсүндө,
Анык балбан – Залкарым!

Кең Таластын боорунан,
Жарып чыккан – Залкарым!
Кең Ааламга – Лир! – болуп,
Жанып чыккан – Залкарым!
Тоолуу Нарын сахнасын,
Көкөлөткөн – Залкарым!
Кыргызымдын мендей кызын,
Бөпөлөткөн – Залкарым!
Далай – далай жаштарга,
Насаат болгон – Залкарым!
Кылымдарга кымбат ишиң…
Казал болсун – Залкарым!
Эмгегиңди эл унутпай,
Дастан болсун – Залкарым!

27 – июнь. 2012 – жыл.

КРнын Маданиятына эмгек сиңирген ишмер,
Кыргызстан Улуттук Жазуучулар Союзуну мүчөсү,
актриса, акын – драматург Ч.Калыбекова.


Кыргыз