Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

КАР

Асмандан тараша түштү,
Ак үйгө жараша түштү.

Бир тоом бар жүрө албайт майы көптөн,
Ал төөм семирбейт жеген чөптөн.
Эгерде каза таап өлүп кетсе,
Сөөгү табылбайт жер менен коктон.

Буура келет буркулдап,
Буту-колу жыбырап.

Жатып-жатып жазында арыкка кирди.

Жатып-жатып жазында ийинге кирет.

Өңү аппак, жылдыз сымак,
Күн жылт этсе, кадим сымап.

Тал башында тал чыбыктай ийилет,
Ак шумкар куштай жыйылат.

Элексиз элеп,
Даяр ун берет,
Жебейбиз аны
Бирок турмушта керек.

Элексиз элеп, даяр ун берет,
Жебейбиз аны, бирок турмушта керек,
Ар жылда келет, бул эмне делет.


Кыргыз


Метки: