Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ДАРЫЯ, СУУ (4)

 • Күүн-күүн күркүрөйт,
  Күмөн тайлак буркурайт.
  Күмөн тайлак ичинде,
  Седеп, мончок жылтырайт.
  Оюп алсам — орду жок,
  Кесип алсам каны жок.
 • ӨрТТесөң күйбейт.
  Чапсаң етпөйт.
 • Тектир, кырга гүл чыгат,
  Таш колоттон үн чыгат.
 • Вир атым бар кишенебес,
  Отту көрсө тиштебес.
 • Жазында ташыйм,
  Кышында катыйм.
  Жалпы эл үчүн,
  Кымбатка татыйм.
 • Жай болгондо көбөйүп,
  Кыш болгондо азаят;
 • Кете берет, кете берет,
  Аркасына карабайт.
 • Күлүң-күлүң, күлүң ат,
  Күлүп өттү билдиңби?
  Көлөкөсүн көрсөтпөй,
  Жүрүп кетти билдиңби?
 • Өзү узун, көлөкөсү жок.
 • Өзү бар, көлөкөсү жок.

Кыргыз