Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ДАРЫЯ, СУУ (3)

Шар-шар үнү бар,
Парча таягы бар.
Жүгүрсө жетпес,
Жолдо аягы бар.

Шар-шар этет,
Сайдан ылдый кетет.
Кыр-кыр этет,
Кырдан ылдый кетет.

Муз астында жүгүргөн,
Музоо кашка тикилдек.
Жер астында жүгүргөн,
Жээрде кашка тикилдек.

Жылт-жылт этти,
Жылгадан өттү.

Түнү-күнү тынбаган,
Билген ырын ырдаган.

Күнү-түнү тынбаган,
Бело чапса сынбаган.

Күн-түнү тынбайт,
Белге чапса сынбайт.


Кыргыз