Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ДАРЫЯ, СУУ (2)

Пар-пар үндүү,
Парча таяктуу
Жүгүрсө жетпес,
Жүгөн аяктуу.

Жүгүрүп жетпес,
Жүгөн катпас.

Жүгүрүп жетпес.

Узун-узун кетти
Узун бойлуу кыз кетти.

Узун-узун уз келет.
Узун бойлуу кыз келет.
Кабактары калтырайт,
Эки бети жалтырайт.

Узун-узун уз келет,
Узун бойлуу кыз келет.
Көбөктөрү көлдүрөп,
Шакектери шалдырап.

Укмуштуу узун кыз экен,
Узуну менен жалтырайт,
Бүткөн бою калтырайт.

Шар-шар үндүү
Жүгүрүп жетпес,
Жүгөн катпас.


Кыргыз