Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

БУЛУТ

Асманда айры жыгач.

Асман-жерди бүркөгөн,
Күңүрт нуру не болот?

Бул айылдын буурасы,
Тиги айылдын буурасы, Желпилдеп өтөт чуудасы.

Буту жок, басат,
Канаты жок, учат.

Көк көйнөккө пахта жайдым.

Өөдө томен лок-лок,
Төөгө минген сок-сок.
Аны тапсаң таптың,
Таппагандын башына
Кара келтек токмок.

Төө жасадым кебезден,
Түртүп ийдим белестен.

Самтыр-сумтур энеси бар,
Санга жеткис ботосу бар,
Маңгыл кашка буурасы бар.


Кыргыз


Метки: