Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

АЙ, КҮН

Ак боз аттын башы, Алтын ээрдин кашы,
Муну тапкан киши Жүз бешке чыксын жашы.

Байдын кызы наадан,
Нааданга битта нан.
Битта нанды болүп жейт,
Ар бир адам.

Эзелден бери эки адам,
Бир-бирине жете албайт.

Эки козүм бар,

Дүйнонүн баарын корүп турат.

Эки тулпар жүгүрот, чаң чыгарбайт.

Учуптур Машырыктан эки булбул,
Булбулдун издегени бир кызыл гүл.
Булбул издеп бир кызыл гүл тапса дагы,
Конууга бакча таппай айланып жүр1.


Кыргыз


Метки: ,