Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жылымчы митаам неме

Бул – эр-жигиттердин бир терс са-паты. Эл ичинде тымызын бузукулук кылган, арам ойлуу, астыртан журт ичин булундурген немелерге карата багышталат. Кыргызда: «Жылымчы осураактын жыты жаман», – деген макал бар. Чынында эле, ошондой. Макал ото одоно айтылат. Акырын тымызын журуп, эл ичин ириткен, тигиндей адамдардын ич ара кылган арам ойлору, жургузгон аракеттери андан да жаман сезилет. Ошондуктан, одоно айтканда, жылымчы осуракка салыштырып отурбайбы?


Кыргыз