Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жылан өлтүрүүгө таш алып бербейт

Жылан өлтүрүүгө таш алып бербейт. Бул – адамдын журуш-турушунда абийирсиздиктин эң жеткен чегине барабар. Жылан уулуу, ошондой таш алып бербегенге салыштырган сапат – анын кара муртездуу, жакшылыктан куру жалак калуусу. М.а. адамга окшош, бирок, ит кыял айбан экенин айгинелейт. Эл озу ушундай коро алба-стыкта, жек корумчулукто баалашат. Булар – каршы адамдарды ту-юндурат. «Өлүп баратсаң, оозуңа суу тамызбайт». Буга толук ундошот. Отмо мааниде алганда ушуга чейин адамдык сапаттан кет-кендигин билдирет.


Кыргыз