Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жүз көрүшпөө

Жүз көрүшпөө. Бул – бири-бирине ото катуу таарынып калуусу. Адатта, эл ичиндеги айрымдардын, жерге-жээктердин көңүл калдык-тары. Ич ара ыдык көрүүлөрү, саламга алик албоолору. Эмне үчүн алар мындай болуп калды, арийне, эки тарапта да, эл ичи да, ага-туугандар да ачык бил үүлөрү, алардын элдештирүүгө моюн сунбоо-лору. Бири-бирине денесине да, көкүрөгүнөдатаксалуулары… Кыр-гызда «Кекти каапырга жараткан», «Атанды өлтүргөнгө, эненди алып бер» ж.б. накылдар бар. Демек, мындай терс адаттарды бир гана элдештирүү менен бүткөрүүбүз тийиш.


Кыргыз