Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жуукурдук

Жуукурдук. Бул – пендечиликтеги терс адаттардан. Бирөөлөргө жараматтануу аркылуу жагуучулук. Жуукур – айрым адамдардагы же­кече мүнөз. Жуукурчулук-ошондой атка конуучулук, кошоматтануучу-лук, анын көзүнчө ага жагынуучулук, кандайдыр жупулануучулук, жа-шоотиричил икте бол гону болот, боло да берет. Анткени оң-терс жакта-рыбыз менен толукпуз. Андай көрүнүштөрдү жоюш кыйын…


Кыргыз