Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жүрөнөк

Жүрөнөк. Мындай сөздүн оң жана тескери жактары бар.

Биринчиден, адамдарда болсо, эр-аялдын моралдык сапатта-рынын туруксуздугун, т.а. «аягы суюктугун» аныктайт.

Экинчиден, жылкы малына да карата айтылат. Анда малдын өтө ылдамдыгын, басыгын, жүрүшүн, аралыкты жана бат арбыта алган-дыкты туюндурат.


Кыргыз