Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жүрнары

Жүрнары. Адамдардын кыял-жоруктары, албетте, ар кыл. Ай-рымдары бири-бири менен ыкташып ынтымакташат, алды-бердиле-ри бар. Ич-ара дымактары таш жарышат. Акыры жалпы мүнөздөрү түбөлүктүү топ, так болмоюн аралары ачылат. Өзүлөрүнөн өзү ма-милелери салгундай башташат. Тур нары, т.а. катыш токтойт. «Сен тийбе да, мен тийбе». Окчундап саламдашып калышат.
Экинчиден, бирөөсүнөн кемчилик көбүрөөк кетет. Андайда «кой, мындан кол үзөйүн» болот.


Кыргыз