Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жүгөн үзмө неме көрүнөт

Жүгөн үзмө неме көрүнөт. Бул аттан улам чыккан етме маани-деги соз туюму. Аттардын ар түрдүү кыял-жоругу болот. «Жылкы кеже» деген кеп да бар. Кежендеп жүгөндү каттырбаган, же кежең-деп жатып, жүгөнүн үзүп койгон, же башынан шыпырып алган аттар да болот. Ушундайлардан улам кыял-жоругу терс, беттен алма орой немелерди кыргыздар мыскылдап: «Ой, ал жүгөн үзмө неме, андай кежирленгендер менен мамиле түзбө», – деген өндүү сын-сыпаттоо-лор айтылат.


Кыргыз