Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жөе туман

Жөе туман. Бул-айрым пенделердин жекече мүнөзүне шартташ-кан түшүнүк. Жүргөн-турганы токтоорок, аста-секин өзүнүн ой-максат-тарын жүзөгө ашыруу. Мындайынан бирөелөр менен ишинин анча жоктугу. Анын арамзалыгы, кыйдылыгы башкаларга баамдалуусу. Адатта, тоо арасындагы кара булуттар жайык жерге чейин жай кал-

кып, жылып түшүп келет да, кырашып кетет. Демек, кээ адамдардын алдыртан жүрүп, өзүнүн мүдөөсүнө жетүүсүн етме мааниде ушундай туюнтуусу. Мындайлардан желке арамзалар арбын чыгуусу.


Кыргыз