Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жеке басардык

Бул – адамдардагы терс коруНуштордоН-Өзүмчүлдүктүн өтө одоно көрүнүштөрүнүн бири. Анын бир түрҮ-Бийлик, байлык жана башка көзгө көрүнүүчү, көңүлге түйүлүүчҮ сапаттардын баарын өзүнө үйүүчүлүк.

Биринчиден, мындайлар жеринен жашоо-тиричиликтИ жүргүзүүдөн башталышы ыктымал. Уяда эмнени көрсө, учканд3 ошону алаары белгилүү. Тарбия-таалимден башталышЫ. калыптанышы, ал адатка айланышы шарттуу көрүнүш.

Экинчиден, мындай сапаттар анын канында да дүрбөшү, ата-бабаларынан бери келе жаткан жоролго да болушу мумкун.

Үчүнчүдөн, мансапкордукта адамзат пендесин андай жагдайларга биротоло оодарып жиберүүсү да себепкер.

Төртүнчүдөн, байлык, кор дүнүйө айлана-чөйрөсү ушундай абалга түртөт, жекесе ар-намысынан, оң сапаттардан кол жуудуруг1 коет. Арийне, байлык, бийлик, терс жүрүш-туруш бар жерде адамдз мындай күрүнүштөр боло берген, боло берет, болот.


Кыргыз