Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жашы улуу болсо да, жаны курбу

«Жашы улуу болсо да, жаны курбу». Адамдар бири-бири ме­нен мамиле кылууда жаштын улуу-кичүүсүн эске албайт. Тактап жүрүү, алыш-беришти чын жүрөктөн, жандили менен ызаттоо ва-зыйпасы эки кишиде тең болот. Теңтуш – жашы чамалаштар, жол-дош – талаа-түздө бирдей жүргөндөр, жашы улуусу-кичүүсүнүн ка­дыр туткан адамы. Аны ич-ара урматтоосу, сезун эки кылбоосу. Жашы кичүү-улуулардын аны жакшы билип, бир туугандай сыйлоо-су, инисиндей көрүүсү. Мына ушундай сапаттар аркылуу тирүүчүлүктө пенделер катыш жасайт.


Кыргыз